"L’ANIMALIU D'U MARICEJIU"

L'avevamo promesso ed ora eccoci quì ad accontentare non solo gli amanti della poesia dialettale ma anche quelli, per lo più giornalisti, del moderno termine "marinate".
Come già detto "marinate" è il toponimo che sostituì quello del "maricello", termine che indicava un laghetto creatosi, dinanzi al Castello di Bivona con il progressivo arretramento della linea di costa ed il formarsi di una duna di sabbiosa.
Le prime iniziative di bonifica de Il Maricello si debbono a Gioacchino Murat, le ultime nei primi anni del '900: nacquero così le marinate.
In questo lasso di tempo il Maricello, o meglio 'U Maricejiu", fu fonte di ispirazione di quello che fu forse il più importante poeta dell'800 vibonese, Vincenzo Ammirà (1821-1890). Vi facciamo dono dei suoi versi, che hanno il merito di descrivere con ironia un "mondo costiero" a molti sconosciuto e la fama di luogo inospitale, tanto da animare l'esistenza di un mostro. Nell'immagine si vede chiaramente il sistema dunale che diede vita al Maricello, proprio sopra il nome di Porto Salvo.

Mammama, chi ribeju! Chi fracassu!
Cu’ di ccà grida, cui di ja schiamazza;
Votati duvi voi ca vidi chiassu
Gugghi la genti comu muschi ‘nchiazza;
Nu gridu paru, dàssami mu passu,
Nu ‘mbutta ‘mbutta, ‘mpatica, scavazza;
Cu’ si sgargia gridandu e cui trapila,
Cu’ voli pemmu ammazza cui mu ‘mpila.

Unu dicija chi fu, n’autru chì abbinni,
N’autru si menti li mani a li ganghi,
Ccà torci grossi, ja temperapinni
Hacci, runciagghia, faccettuni e vanghi;
A mari a mari, e nuju ccà si tinni,
Armamundi di runghi e di falanghi;
E chi vidisti sciabuli e pistuni
Cacciari quant’avi Muntalaguni.

Cu’ jìa di ccani, cui di ja tornava,
Cui pigghiava la via di la Marina,
Cui li zinnari a trippa si sciuppava,
Cui ciangendu dicia: Guarda arrujina!,
Cui la giberna avanti si votava,
Mu vidi si d’oggetti l’avia china,
E petri jettaluci e furminanti
Cu’ cercava ammucciuni e cui davanti.

‘Ntra chiju menzu, comu nu sturdutu,
Guardava lu terribili ribeju,
Com’aceju di l’acqua combattutu,
Criditimi c’ancora no mi reju;
Mi cridia ca di Turchi eranu venutu
A la Marina ‘ncuni caraveju;
E ad unu vecchiareju addimandai
La causa mu mi dici di lu guai.

Un’animaliu bruttu mi rispusi
‘nc’è di lu Mariceju ‘ntra li canni,
havi lu gargi russi ed arraggiusi,
cchiù di bonu verru havi li zanni;
li pedi finca a l’unghi havi pilusi,
havi la cuda longa setti canni,
havi la testa quantu nu ruvaci,
e l’occhi sbijicati di conaci.

N’autru vinni di costa e subbramisi:
Non è serpenti, no, esti acejazzu;
N’autru si vota e dici: nu ferisi
Vitti na cosa quantu nu palazzu,
Cu la testa auta e cu li corna tisi,
Ma corna mai veduti a mazzu a mazzu;
N’autru dici: Spaventu! È cuccutrigghiu;
N’autru vacca marina e n’autru nigghiu.

Poi cu na vuci assai piatusa e mesta,
Dissi lu vecchiu: Guarda, e mi mustrau,
Ogni angulu, ogni porta, ogni finistra,
Tuttu vi comu ciangi; mo mi restau
Mu viju a novantanni st’autra festa!
E, la testa vasciandu, sospirau;
E ‘nfatti ad ogni locu era lamentu
Comu a mari ‘ntempesta fa lu ventu.

Nuju cchiù cusi, nuju chiovu azzippa,
Mèrijanu majistra e lavandara,
Nuju a Bigona ‘nc’è chi chianta o scippa,
E’ la terra di li frutti a tri solara;
Crapi e pecuri s’inchinu la trippa,
Pecchi non vaci cchiù la cilonara;
E avanti ogni pagghjiaru, ogni caseja
Crisciu l’erba di ventu e l’ardicheja.

Non jiano li trabaculi a piscari,
Amureju e no rizza si vidia,
L’affritti sbenturati marinari
Eranu pizzicuni, arrassu sia!
Tremavanu di stari a menzu mari,
Tremavanu di jiri ‘ncumpagnia;
E l’animaliu ognunu jestimava
Pe la fami canina ch’assaggiava.

Cascettuni già jia pe lu pajisi
Cu la trumbetta, e allungu li campani
Dicianu, iati ja, Muntalonisi,
Jocati comu è solitu li mani,
Comu quandu a l’Abbati, chi ndi ‘mpisi
Quantu vozzi e vrusciau l’aggenti sani,
Facistivu mu piscia e pemmu roci
Prestu pe duvi vinni coci coci.

Cu poti filu filu pemmu cunta
Li cosi chi non sugnu registrati?
Di ccà, di jà, di ‘nzonduvè ndi spunta
Chi parinu diavuli arraggiati:
Ognunu esti nu crapiu chi junta
E dici a l’autri: Calati, Calati;
Cui sbafantija, cui ndi voli centu,
E a cui l’anchi ‘nci ‘ncrina lu spaventu.

Avanti avanti e propija a lu locu
Di l’Arangu chiamatu, ch’aspettava
Nc’era autr’aggenti, ma non era pocu,
Chi pregava, ciangia, chi jestimava:
Poi tutti si jungiru e parìa focu,
Chi jettanu calandu, a lava a lava,
E arrivaru a lu lagu a na volata
E jeu, gridandu, cu la mazza armata,

Jiani trovammu nu gran parapigghia
D’aggenti d’ogni cetu ed ogn’arrazza!

Cu voli mu scummenti, oh maravigghia!
Sulo chiju animaliu mu ammazza;
Cui cu lu chiaccu vivu mu lu pigghia,
Cui mu lu stendi mortu cu na mazza;
E gridavanu tutti comu cani,
Chi n’autru morzu venenu a li mani.

Ogni lanza stratantu no rejia
Portandu aggenti senza riposari,
E cui mezzi mu ‘mbarca non avia,
S’adattava a la megghiu a camminari;
Tuttu lu Pizzu ja si ricogghia,
Cu’ rina rina, e cui venia pe mari
Varchi ‘ntra l’undi, guzzareji ‘nterra,
Paria ‘nzumma Vigona ca fa guerra.

Quand’Unu, chi paria nu pampijuni,
Si misi pemmu parra di stu modu:
Chiuditi chissi vucchi di cistuni,
Attentu ognunu a mia mu staci e sodu,
Dassati fari a mia chi su mastruni,
Jeu vogghiu sta faccenda pemmu assodu.
Ccà ‘nu tò tò si ‘ntisi, poi quetaru
E ad iju tutti quanti si votaru.

Di ccà veniti vui cu li scupetti,
Vui cu li runchi a chija vanda jati,
Vui cu vanghi, cu sciabuli e faccetti
Attempu rina rina caminati;
Vui cu li cordi jati a setti a setti
E a li quattru puntuni vi posati,
Minati, ttà, sparati appena spunta,
E ligatilu forti nommu junta.

Stavanu tutti quanti cu li lanzi,
Cui volia pemmu ammazza e pemmu sgrupa,
Cui dicia vogghiu armari li vilanzi,
Cui, ‘nchi, cumpari, fazzu mu s’allupa;
Cui jeu minu allorbuni a scattapanzi,
Mi carricu e lu sbranu comu lupa.
Eccu si senti na gridata lesta
E! e! minati ca cacciau la testa.

Cui di ccà, cui di jà si libbarau,
Comu quandu si dici arrumbuluni;
Nudu nudu, cui tuttu si jettau,
Cui stezzi sulu ‘mpittula e cazuni;
Cui comu si trovava si minau,
Cu na cazetta misa e nu scarpuni
‘Ntra chiji harci currijandu a sguazzu
Ed acchiapparu la testa di lu… cazzu.

Vincenzo Ammirà
Poesie Dialettali
Edizioni G. Froggio, 15 febbraio 1929
Prem. Off. Tipografica G. Froggio, Vibo Valentia.

Commenti

Post popolari in questo blog

VIBO MARINA HA UN NUOVO PARROCO: I SEGNI PROFETICI DELL'11 SETTEMBRE!

SINTESI DI STAMPA

TONNARA CANTAFIO: ECCO LA FASI DELLA BENEDIZIONE DELLE RETI DELLA STAGIONE DI PESCA DEL TONNO DEL 1957!